ORONO ปั๊มน้ำ - ไทยพัฒนสิน แมชชีนทูลส์ - ผู้นำด้านเครื่องมือช่าง อันดับ1 ด้านคุณภาพเกรดอุตสาหกรรม

THAIPHATTOOLS
THAI PHATTANASIN MACHINE TOOLS
THAI PHATTANASIN MACHINE TOOLS
Member Click Here--->
Member Click Here--->
THAI PHATTANASIN MACHINE TOOLS
THAIPHATTOOLS
THAIPHATTOOLS
THAIPHATTOOLS
ค้นหาสินค้า
Go to content
ORNB01-01 ปั๊มนํ้าใบพัดฟันเฟือง
ORONO
ปั๊มนํ้าใบพัดฟันเฟือง OR-35

คุณสมบัติพิเศษ ตัวปั๊ม: เหล็กหล่อ เสื้อมอเตอร์ : อะลูมิเนียม เพลา : เหล็กเกรดไร้สนิม ( STAINLESS STEEL) ใบพัด : ทองเหลือง ซีล : ประเภทแมคคานิ
คอล เกรดของฉนวน : B ระดับการป้องกัน : IP44 มีชุดป้องกันมอเตอร์ร้อนจับ Thermal protector

ความเร็วรอบ 2850 RPM

กำลัง 370W
กระแสไฟฟ้า 220V
ทางน้ำเข้า 1"
ทางน้ำออก 1"
ส่งสูง 40m
ปริมาณน้ำ 40 L/min
฿ 950.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ORNB01-02 ปั๊มนํ้าใบพัดฟันเฟือง
ORONO
ปั๊มนํ้าใบพัดฟันเฟือง QB-90

คุณสมบัติพิเศษ ตัวปั๊ม: เหล็กหล่อ เสื้อมอเตอร์ : อะลูมิเนียม เพลา : เหล็กเกรดไร้สนิม ( STAINLESS STEEL) ใบพัด : ทองเหลือง ซีล : ประเภทแมคคานิ
คอล เกรดของฉนวน : B ระดับการป้องกัน : IP44 มีชุดป้องกันมอเตอร์ร้อนจับ Thermal protector

ความเร็วรอบ 2900 RPM

กำลัง 1350W
กระแสไฟฟ้า 220V
แอมป์ 6.4A
ทางน้ำเข้า 1.5"
ทางน้ำออก 1.5"
ส่งสูง 76m
ปริมาณน้ำ 84 L/min
฿ 3,750.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ORNB02-01 ปั๊มนํ้าหอยโข่ง
ORONO
ปั๊มนํ้าหอยโข่ง OR-05

OR ปั๊มน้ำแบบหอยโข่ง ใช้กับน้ำสะอาด เหมาะสาหํรับใช้ภายในบ้านหรืองานก่อสร้าง,มินิสปริงเกอร์ บำรุงรักษาง่าย สามารถใช้กับถังเก็บน้ำขนาดเล็ก
ถึงขนาดกลาง ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 ไซเกิ้ล 1 เฟส มอเตอร์ ชนิด IP44 มีชุดป้องกันมอเตอร์ร้อนจัด (THERMAL OVERLOAD PROTECTOR) ใบพัดเป็นทองเหลือง

ความเร็วรอบ 2850 RPM

กำลัง 400W
กระแสไฟฟ้า 220V
ทางน้ำเข้า 1"
ทางน้ำออก 1"
ระยะดูด 8m
ส่งสูง 22m
ปริมาณน้ำ 90 L/min
฿ 1,550.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ORNB02-02 ปั๊มนํ้าหอยโข่ง แกนเพลาสแตนเลส
ORONO
ปั๊มนํ้าหอยโข่ง แกนเพลาสแตนเลส OR-05-01

OR ปั๊มน้ำแบบหอยโข่ง ใช้กับน้ำสะอาด เหมาะสาหํรับใช้ภายในบ้านหรืองานก่อสร้าง,มินิสปริงเกอร์ บำรุงรักษาง่าย สามารถใช้กับถังเก็บน้ำขนาดเล็ก
ถึงขนาดกลาง ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 ไซเกิ้ล 1 เฟส มอเตอร์ ชนิด IP44 มีชุดป้องกันมอเตอร์ร้อนจัด (THERMAL OVERLOAD PROTECTOR) ใบพัดเป็นทองเหลือง แกนเพลาสแตนเลส

ความเร็วรอบ 2850 RPM

กำลัง 400W
กระแสไฟฟ้า 220V
ทางน้ำเข้า 1"
ทางน้ำออก 1"
ระยะดูด 8m
ส่งสูง 22m
ปริมาณน้ำ 90 L/min
฿ 1,600.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ORNB02-03 ปั๊มนํ้าหอยโข่ง
ORONO
ปั๊มนํ้าหอยโข่ง OK-101

OK, OR ปั๊มน้ำแบบหอยโข่งชนิดน้ำมาก แรงดันปานกลาง เหมาะสาหํรับสูบ้ํนาจากแมน้่ำลาคํลองที่มีสภาพน้ำสะอาด หรือใช้ในงานเกษตรและอุตสาหกรรม
ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 ไซเกิ้ล 1 เฟส มอเตอร์ ชนิด IP44 มีชุดป้องกันมอเตอร์ร้อนจัด (THERMAL OVERLOAD PROTECTOR) ใบพัดเป็นทองเหลือง

ความเร็วรอบ 2850 RPM

กำลัง 750W
กระแสไฟฟ้า 220V
ทางน้ำเข้า 1"
ทางน้ำออก 1"
ระยะดูด 8m
ส่งสูง 32m
ปริมาณน้ำ 110 L/min
฿ 2,250.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ORNB02-04 ปั๊มนํ้าหอยโข่ง
ORONO
ปั๊มนํ้าหอยโข่ง OR-15

OK, OR ปั๊มน้ำแบบหอยโข่งชนิดน้ำมาก แรงดันปานกลาง เหมาะสาหํรับสูบ้ํนาจากแมน้่ำลาคํลองที่มีสภาพน้ำสะอาด หรือใช้ในงานเกษตรและอุตสาหกรรม
ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 ไซเกิ้ล 1 เฟส มอเตอร์ ชนิด IP44 มีชุดป้องกันมอเตอร์ร้อนจัด (THERMAL OVERLOAD PROTECTOR) ใบพัดเป็นทองเหลือง

ความเร็วรอบ 2850 RPM

กำลัง 750W
กระแสไฟฟ้า 220V
ทางน้ำเข้า 1.5"
ทางน้ำออก 1.5"
ระยะดูด 8m
ส่งสูง 20m
ปริมาณน้ำ 240 L/min
฿ 2,700.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ORNB02-05 ปั๊มนํ้าหอยโข่ง
ORONO
ปั๊มนํ้าหอยโข่ง PX-204

PX มีประสิทธิภาพสูง น้ำหนักเบา ใช้ไฟน้อย ใช้งานง่าย ทนทานเหมาะใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป การกักเก็บถ่ายเทน้ำ ทั้งในส่วนของอาคาร ครัวเรือน การต่อสปริงเกอร์
ประปาหมู่บ้านหรื่อโรงแรม ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 ไซเกิ้ล 1 เฟส

ความเร็วรอบ 2850 RPM

กำลัง 1100W
กระแสไฟฟ้า 220V
ทางน้ำเข้า 1.5"
ทางน้ำออก 1.5"
ระยะดูด 9m
ส่งสูง 18m
ปริมาณน้ำ 240 L/min
฿ 3,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ORNB02-06 ปั๊มนํ้าหอยโข่ง
ORONO
ปั๊มนํ้าหอยโข่ง PS-205

PX มีประสิทธิภาพสูง น้ำหนักเบา ใช้ไฟน้อย ใช้งานง่าย ทนทานเหมาะใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป การกักเก็บถ่ายเทน้ำ ทั้งในส่วนของอาคาร ครัวเรือน การต่อสปริงเกอร์
ประปาหมู่บ้านหรื่อโรงแรม ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 ไซเกิ้ล 1 เฟส

ความเร็วรอบ 2850 RPM

กำลัง 1500W
กระแสไฟฟ้า 220V
ทางน้ำเข้า 2"
ทางน้ำออก 2"
ระยะดูด 9m
ส่งสูง 18m
ปริมาณน้ำ 310 L/min
฿ 3,550.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ORNB02-07-125 ปั๊มหอยโข่งใบพัดเดียวหน้าแปลน-สแตนเลส
ORONO
ปั๊มหอยโข่งใบพัดเดียวหน้าแปลน-สแตนเลส TPY50-32-125

TPY ชิ้นส่วนปั๊มที่สัมผัสกับของเหลวผลิตจากสแตนเลส AISI 304 เหมาะกับการใช้งานในระบบน้ำในที่พักอาศัย, การบำบัดน้ำเสีย, ในสวน, ในงานล้างต่างๆ
สามารถใช้ระบบ Cooling Tower และการสูบส่งน้ำทั่วไปหรือของเหลวที่ไม่มีฤทธ์ิกัดกร่อนทำลายโลหะ
คุณสมบัติพิเศษ เรือนปั๊ม, ใบพัด, ครีบผันน้ำ, ฝาปิดหลังปั๊ม และ ฝาปิดหลังปั๊ม
ผลิตจากAISI 304
เพลา ผลิตจากAISI 303
เกรดฉนวน F
ระดับป้องกัน IP 55
มีระบบป้องกันมอเตอร์ร้อนจัด

ความเร็วรอบ 2850 RPM

กำลัง 1500W
กระแสไฟฟ้า 220V
ทางน้ำเข้า 2"
ทางน้ำออก 1.5"
ระยะดูด 9m
ส่งสูง 22m
ปริมาณน้ำ 400 L/min
฿ 13,500.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ORNB02-07-160 ปั๊มหอยโข่งใบพัดเดียวหน้าแปลน-สแตนเลส
ORONO
ปั๊มหอยโข่งใบพัดเดียวหน้าแปลน-สแตนเลส TPY50-32-160

TPY ชิ้นส่วนปั๊มที่สัมผัสกับของเหลวผลิตจากสแตนเลส AISI 304 เหมาะกับการใช้งานในระบบน้ำในที่พักอาศัย, การบำบัดน้ำเสีย, ในสวน, ในงานล้างต่างๆ
สามารถใช้ระบบ Cooling Tower และการสูบส่งน้ำทั่วไปหรือของเหลวที่ไม่มีฤทธ์ิกัดกร่อนทำลายโลหะ
คุณสมบัติพิเศษ เรือนปั๊ม, ใบพัด, ครีบผันน้ำ, ฝาปิดหลังปั๊ม และ ฝาปิดหลังปั๊ม
ผลิตจากAISI 304
เพลา ผลิตจากAISI 303
เกรดฉนวน F
ระดับป้องกัน IP 55
มีระบบป้องกันมอเตอร์ร้อนจัด

ความเร็วรอบ 2850 RPM

กำลัง 2000W
กระแสไฟฟ้า 220V
ทางน้ำเข้า 2"
ทางน้ำออก 1.5"
ระยะดูด 9m
ส่งสูง 34m
ปริมาณน้ำ 400 L/min
฿ 15,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ORNB02-08 ปั๊มหอยโข่งใบพัดเดียวหน้าแปลน
ORONO
ปั๊มหอยโข่งใบพัดเดียวหน้าแปลน NFM-130B

NFM เหมาะใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป การกักเก็บถ่ายเทน้ำ ทั้งในส่วนของอาคาร ครัวเรือน งานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(น้ำจืด) ใช้ในพื้นที่สวนฟาร์ม หรือไร่นาด้านงาน
เกษตร ประปาหมู่บ้านข้อควรระวัง ควรติดตั้งปั๊มในที่ร่ม
คุณสมบัติพิเศษ
ใบพัด : ทองเหลือง
ตัวปั๊ม : เหล็กหล่อ
แมคคานิคซิล : เซรามิค-กราไฟท์

ความเร็วรอบ 2900 RPM

กำลัง 1500W
กระแสไฟฟ้า 220V
ทางน้ำเข้า 3"
ทางน้ำออก 3"
ระยะดูด 9m
ส่งสูง 15m
ปริมาณน้ำ 860 L/min
฿ 7,000.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ORNB04-01 ปั๊มเจ็ทดูดลึก
ORONO
ปั๊มเจ็ท JETDP550A

คุณสมบัติพิเศษ ตัวปั๊ม : เหล็กหล่อ ใบพัด : ทองเหลือง เพลามอเตอร์ : เหล็กปลอดสนิม แมคคานิคซิล : สแตนเลส ระดับป้องกัน IP44 มีระบบป้องกันมอเตอร์ร้อนจัด
รองรับอุณหภูมิของเหลวถึง 400c รองรับอุณหภูมิปกติถึง 400c
การใช้งาน - สำหรับงานน้ำสะอาด - สำหรับงานสวน- สำหรับดูดน้ำบ่อที่มีความลึกมากๆ ได้สูงสุดถึง 40 เมตร
- ไม่ต้องคอยล่อน้ำ สามารถดูดน้ำได้ด้วยตัวเอง - สำหรับงานอาคารบ้านเรือนทั่วไป

อุปกรณ์เสริมและข้อแนะนำ
1..สำหรับงานดูดน้ำจากบ่อน้ำ ควรใส่ Foot Valve แบบพลาสติก หรือ แบบทองเหลือง
ด้านท่อดูดป้องกันน้ำไหลออกจากท่อตกกลับไปที่บ่อเมื่อเวลาเราปิดปั๊มน้ำ
2 . ควรใส่ Check Valve ด้านส่งสำหรับกันแรงดันน้ำย้อนกลับเข้าปั๊มน้ำ
3. ราคาถูกกว่าการใช้งานปั๊มออโต้ธรรมดามาก

ข้อดีของปั๊มเจ็ทดูดน้ำลีก ที่ดีกว่าการใช้ปั๊มหอยโข่งธรรมดา
1.สามารถดูดน้ำลึกได้มากกว่าในขนาดปั๊มรุ่นเดียวกัน
2.ไม่ต้องล่อน้ำในการเริ่มต้นทำงานทุกครั้ง

กำลัง 750W
กระแสไฟฟ้า 220V
ทางน้ำเข้า/ทางน้ำออก 1.25” x 1” x 1”
ระยะดูด 20m
ส่งสูง 38m
ปริมาณน้ำ 42 L/min
฿ 3,700.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ORNB05-370 ปั๊มแช่ส่งสูง เสื้ออลูมิเนียม
ORONO
ปั๊มแช่ส่งสูง เสื้ออลูมิเนียม QDX-370

ประโยชน์การใช้งาน เหมาะสำหรับงานสูบจ่ายถ่ายเทที่ต้องการแรงส่งสูงหรือแรงดันมากเป็ นพิเศษ ใช้งานได้อย่างหลากหลาย เช่นงานถ่ายเทน้ำฝน งา
ก่อสร้าง ให้น้ำในสวนหรือที่ไร่นาในงานเกษตร การเพาะเลี้ยง ทำน้ำพุในสระ การถ่ายเทกักเก็บ้ํนาทั่วไป ฯลฯ

คุณสมบัติเด่น
ตัวปั๊ม : อลูมิเนียม
ใบพัด : อลูมิเนียม
แมคคานิคซิล : เซรามิค
เพลามอเตอร์ : SS420 or CS45#
ขนาดเล็ก นํ้าหนักเบา
มีโอเวอร์โลดโปรเท็คเตอร์ในตัว

ขนาด 1"
กำลัง 370W
ส่งสูง 16m
ปริมาณน้ำ 1.5 (m3/h)
กระแสไฟฟ้า 220V
Speed 2850 RPM
฿ 1,400.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ORNB05-550 ปั๊มแช่ส่งสูง เสื้ออลูมิเนียม
ORONO
ปั๊มแช่ส่งสูง เสื้ออลูมิเนียม QDX-550

ประโยชน์การใช้งาน เหมาะสำหรับงานสูบจ่ายถ่ายเทที่ต้องการแรงส่งสูงหรือแรงดันมากเป็ นพิเศษ ใช้งานได้อย่างหลากหลาย เช่นงานถ่ายเทน้ำฝน งา
ก่อสร้าง ให้น้ำในสวนหรือที่ไร่นาในงานเกษตร การเพาะเลี้ยง ทำน้ำพุในสระ การถ่ายเทกักเก็บ้ํนาทั่วไป ฯลฯ

คุณสมบัติเด่น
ตัวปั๊ม : อลูมิเนียม
ใบพัด : อลูมิเนียม
แมคคานิคซิล : เซรามิค
เพลามอเตอร์ : SS420 or CS45#
ขนาดเล็ก นํ้าหนักเบา
มีโอเวอร์โลดโปรเท็คเตอร์ในตัว

ขนาด 1.5"
กำลัง 550W
ส่งสูง 15m
ปริมาณน้ำ 6 (m3/h)
กระแสไฟฟ้า 220V
Speed 2850 RPM
฿ 2,200.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ORNB05-750 ปั๊มแช่ส่งสูง เสื้ออลูมิเนียม
ORONO
ปั๊มแช่ส่งสูง เสื้ออลูมิเนียม QDX-750

ประโยชน์การใช้งาน เหมาะสำหรับงานสูบจ่ายถ่ายเทที่ต้องการแรงส่งสูงหรือแรงดันมากเป็ นพิเศษ ใช้งานได้อย่างหลากหลาย เช่นงานถ่ายเทน้ำฝน งา
ก่อสร้าง ให้น้ำในสวนหรือที่ไร่นาในงานเกษตร การเพาะเลี้ยง ทำน้ำพุในสระ การถ่ายเทกักเก็บ้ํนาทั่วไป ฯลฯ

คุณสมบัติเด่น
ตัวปั๊ม : อลูมิเนียม
ใบพัด : อลูมิเนียม
แมคคานิคซิล : เซรามิค
เพลามอเตอร์ : SS420 or CS45#
ขนาดเล็ก นํ้าหนักเบา
มีโอเวอร์โลดโปรเท็คเตอร์ในตัว

ขนาด 2"
กำลัง 550W
ส่งสูง 18m
ปริมาณน้ำ 10 (m3/h)
กระแสไฟฟ้า 220V
Speed 2850 RPM
฿ 2,400.00(ไม่รวม VAT)
เพิ่ม
ADDRESS
246, 248, 250 Kanchanaphisek Rd,
Kwaeng Bangkae, Khet Bangkae,
Bangkok 10160, THAILAND
Tel 02 455 5378-9, 02 455 5381-2
Email: tpmtool.online@gmail.com
tpmtool1@gmail.com


MENU
246, 248, 250 Kanchanaphisek Rd,
Kwaeng Bangkae, Khet Bangkae,
Bangkok 10160, THAILAND
Tel 02 455 5378-9, 02 455 5381-2
Email: tpmtool.online@gmail.com
tpmtool1@gmail.com
ADDRESS
HOT LINE 081 443 5895
HOT LINE 0814435895
HOT LINE 0814435895
HOT LINE 0814435895
MEMBER
MAIN MENU
MEMBER
MAIN MENU
MEMBER
HOT LINE 0814435895
Back to content